Photographer
Riccardo Bagnoli
Client
ICON
MARZIA MIGLIORA